Een duurzame tool voor de analyse van het krediet van het mkb

Creditreform-kapitaalmarktratings

De groeiende regulering van de financiële sector vereist gediversifieerde financieringsmechanismen. Dat maakt kredietbeoordeling extra complex. Witt Rating Advisory helpt u deze beoordelingen transparant en objectief uit te voeren.

Transparante financiƫle dienstverlening

De beoordeling van de kredietwaardigheid van ondernemingen is wettelijk voorbehouden aan een erkend ratingbureau. Het Duitse Creditreform Rating AG is een door de ESMA (European Securities and Markets Authority) erkend ratingbureau. Wij vertegenwoordigen dit bureau in Nederland.

Creditreform Rating AG is gespecialiseerd in kapitaalmarktratings voor emissies van mkb-obligaties en mkb-financieringsfondsen. Ondernemingen verzekeren zich met onze creditrating van een betrouwbare kredietbeoordeling die onder toezicht van de ESMA tot stand komt.

Ondernemingsrating Kredietwaardigheid inzichtelijk maken

Onze ondernemingsrating is bestemd voor ondernemingen die hun onderneming via de kapitaalmarkt of semi kapitaalmarkt willen financieren en zich hierop willen voorbereiden. Wij meten de kapitaalmarktgeschiktheid met behulp van een private rating van de onderneming. Private ratings zijn uitsluitend voor eigen gebruik van een emittent bestemd. De ondernemingsrating verklaart de credit rating de financieringsstructuur, de rentabiliteit, het vermogen tot het genereren van cashflow en de financiële weerstand.

ECB-geaccrediteerde ratinganalysetool van creditreformrating
Beschikbaarheid van creditrefom-kapitaalmarktratings

Emissierating mkb-obligatie

Een emissierating bevordert het vertrouwen van beleggers door meer transparantie te verschaffen. Deze rating is geen cijfer, maar een relatie met uw investeerders. Uw rating is daarom belangrijk voor de financiële PR van uw onderneming en voor de hoogte van de kosten van alle vormen van bedrijfsfinanciering.

De basis van een emissierating voor een mkb-obligatie is een ondernemingsrating. Hiermee wordt de continuïteit van de geldstroom gemeten die nodig is voor de tijdige betaling van rente en aflossing. Aanvullend worden de condities van de emissie en de betrokken partijen beoordeeld. Bij gezekerde obligaties worden de kwaliteit van de zekerheden en de potentiële opbrengst van het onderpand beoordeeld.

Emissierating NL Zorgobligatie

Dit is een innovatieve oplossing voor de beoordeling van kleine en middelgrote leningen. Creditreform Rating AG ontwikkelde samen met Actiz en enkele kennispartners de NL Zorgobligatie. Het bedrijf heeft hierbij een ratingoplossing geïntroduceerd voor de kleine tot de allergrootste emissies. Het is nu mogelijk om emissies vanaf € 250.000,- tot € 250 miljoen te raten. Hiervoor is een drietal vormen van NL Zorgobligatie ontwikkeld.

  • Een creditreform-balansrating met een ratinganalyse voor emissies tot € 2,5 miljoen.
  • Een private creditreform-emissierating voor middelgrote emissies voor de private-placements-markt.
  • Een publieke emissierating voor grote emissies aan een Europese beurs.

Structured finance rating

Wegens de vermeende grotere risico’s van gestructureerde leningen, verplichten toezichthouders emittenten een dubbele rating door 2 onafhankelijke en erkende ratingagencies uit te laten voeren. Zo ontstaat meer transparantie door een verbeterde rating van de fondsen. Creditreform Rating AG beschikt over ruime ervaring als 2e ratingbureau bij het raten van gesecuriseerde fondsen, vooral van woninghypotheken. Wij informeren u graag over onze werkwijze en verstrekken op aanvraag eersteklas referenties.

Een alternatief voor gestructureerde leningen
Emittenten en beleggers in gestructureerde fondsen moeten er rekening mee houden dat hogere kapitaaleisen en nieuwe regelgeving dit type belegging minder populair maakt. Creditreform Rating AG heeft een alternatief voor structured-financefondsen ontwikkeld, waarvan de risico’s voor beleggende verzekeraars minder zwaar wegen bij de berekening van de kapitaaleis. Het kredietfonds.

Kredietfonds

Dit is een innovatief alternatief voor gestructureerde leningen. Een kredietfonds is een bijzonder investmentinstrument waarbij een speciaal fonds wordt opgericht dat investeert in doorgaans niet-liquide en moeilijk verhandelbare kredieten of activa. Kenmerkend voor kredietfondsen is de innovatieve fondsstructuur. Deze is bij uitstek geschikt voor de herfinanciering van de kredieten van banken en financiële dienstverleners. De belegger kan specifieke delen uit een fonds kiezen die exact passen in het gewenste risicoprofiel. Dit maakt kredietfondsen ook voor de belegger aantrekkelijk.

Investering in onderdelen
Een kredietfonds onderscheidt zich van een gestructureerde financiering doordat elk krediet binnen het fonds een afzonderlijke rangorde kan hebben. De rating is dus preciezer. De ratings van een kredietfonds worden afgegeven over de aandelen in een kredietfonds. Ze kunnen betrekking hebben op diverse soorten objecten. Dit kan een belegging in aandelen, obligaties, kredieten of handelsvorderingen betreffen, maar ook in onroerend goed of infrastructurele projecten.